Nytt avtal för privata lager och e-handel

1575 kronor på tre år, lägstalöner som ökar med samma summa och högre avsättning till pensionen. Det blev resultatet av förhandlingarna med Svensk Handel om det helt nya avtalet för privata lager och e-handel.

Vi har skrivit historia, med ett helt nytt avtal för privata lager och e-handel, som ersätter de gamla avtalen för lager och för postorder. Med gemensamma regler i det centrala avtalet blir det äntligen samma villkor för anställda på alla företag.

Anställning på allmän visstid är inte längre ok. För att anställa på visstid behövs objektiva skäl, till exempel ett vikariat för någon. Ambitionen är att bemanningsbehovet ska täckas av heltidsanställd personal.

Det lokala facket garanteras inflytande över schemaläggning och bemanning genom särskilda förhandlingsregler. Enligt det nya avtalet kan arbetsgivaren förlägga arbetstid mellan klockan 05 och 24. Om arbetsgivaren vill förändra förläggningen av arbetstid så krävs förhandlingar.

Vi är också överens om en generös övergångsregel för enskilda anställda, som har bättre lokala villkor, som kan sträcka sig så långt som till år 2029.

För företag som idag omfattas av Handels partihandels- och postorderavtalen börjar det nya avtalet gälla senast 2019.

 Läs mer om det nya avtalet här!

Uppdaterad: 11 april 2017