Nytt avtal för folkrörelsens anställda

Tjänstemän i folkrörelsens organisationer, till exempel hos ABF, Socialdemokraterna och Verdandi, har fått nytt kollektivavtal.

Handels har kommit överens med Arbetsgivarföreningen KFO om nytt treårigt avtal för tjänstemän anställda i folkrörelseorganisationer. Avtalet ger en löneökning med 6,5 procent fördelat på tre år.

 Läs mer om avtalet här

 

https://handels.se/globalassets/avtalswebb/avtal-klart/2017/avtal-klart-folkrorelseanstallda-kfo.pdf

Publicerad: 14 september 2017