Avtal klart för Hyresgästföreningens anställda

Anställda på Hyresgästföreningen har fått nytt 3-årigt kollektivavtal som ger löneökningar med totalt 6,5 procent.

Det är Handels och Arbetsgivarföreningen KFO som slutit nytt kollektivavtal för Hyresgästföreningens anställda. Löneökningarna blir 2 procent varje år och dessutom blir det en avsättning till pension med 0,5 procent år tre.

För medlemsrekryterarna räknas provision och garantilön upp med samma procent. Parterna är även överens om att inrätta en arbetsgrupp för att se över medlemsrekryterarnas avtal. Gruppen ska redovisa sitt arbete senast den 31 januari 2019.

Läs mer om avtalet här.

Uppdaterad: 2 oktober 2017