Nytt avtal för anställda i privata butiker

1575 kronor på tre år, lägstalöner som ökar med samma summa, ett steg på vägen mot hyvling och högre avsättning till pensionen. Det blev resultatet av förhandlingarna med Svensk Handel om nytt avtal för anställda i privata butiker.

Det nya avtalet för anställda i privata butiker ger en rejäl låglönesatsning. 515 kronor i månaden för en heltidsanställning första året, 525 kronor andra året och 535 kronor tredje året. Dessutom höjs lägstalönerna lika mycket.

När det gäller hyvling är det nya avtalet en halv seger. Arbetsgivare kan inte längre hyvla arbetstid den ena dagen till den andra, nu krävs en omställningstid motsvarande uppsägningstiden. På så vis har arbetsgivarna mindre att vinna på att hyvla tjänster.

 - Det är ett första steg för att lindra smällen för den som utsätts för hyvling. Men vi har inte löst frågan, kampen mot hyvling fortsätter. Nu påverkar vi politiken för att få till en ändring i LAS, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Anställda får större inflytande när det gäller ändring av arbetstidens förläggning. Om arbetsgivaren vill ändra schemat, men den anställde inte kan och har skäl för det måste arbetsgivaren inleda en förhandling. 

Vi är överens om att arbetspass om möjligt ska omfatta minst fem timmar, för anställda med högre sysselsättningsgrad. Det nya avtalet innehåller även minimilöner för anställda under 16 år.

Säkerhet och trygga arbetsplatser är en viktig fråga för butiksanställda. Därför är vi överens med arbetsgivarna om ett utökat samarbete för att komma till rätta med säkerheten.

 Läs mer om det nya avtalet här!

Uppdaterad: 11 april 2017