Nya riktlinjer för arbetet med bemanning och inhyrning

Lika villkor för lika arbete och fackklubben ska ha möjlighet att påverka. Det är en viktig del i förbundets riktlinjer för arbetet kring bemanning och inhyrning.

Allt fler företag i bemanningsbranschen har blivit auktoriserade hos Almega Bemanningsföretagen. Men tillsynen av vilka avtal som tillämpas av företagen är fortfarande problematisk. Likaså är det svårt att värva medlemmar och förtroendevalda bland de anställda.

Riktlinjerna, som har fastställts av förbundsstyrelsen, är ett medel för att arbeta strukturerat med dessa frågor. Målet är hög organisationsgrad, många förtroendevalda och att medlemmar omfattas av kollektivavtal.

Alla inblandade deltar i det arbetet, såväl på central som lokal nivå. När det gäller förtroendevalda är det till exempel viktigt att kundföretagets förtroendevalda bygger en relation med de anställda som är inhyrda och erbjuder fackligt medlemskap. Det gäller särskilt i de fall Handels är centralt ansvarigt förbund för bemanningsföretaget i fråga. 

Det är också viktigt att klubben på kundföretaget informerar om vilka arbetstider och lönevillkor som gäller på arbetsplatsen. Kom ihåg att i samband med förhandlingen med företaget om inhyrning även förhandla om rätt att kunna ge de inhyrda facklig introduktion.

Vill du veta mer om de nya riktlinjerna, eller har frågor? Kontakta din avdelning!

Uppdaterad: 7 december 2017