Nya regler för kamerabevakning

Har ni övervakningskameror i butiken, eller vill arbetsgivaren sätta upp nya? Snart behövs inte tillstånd för handlaren. Från 1 augusti gäller nya regler.

Reglerna för kameraövervakning ändras rejält i och med en ny EU-förordning och en ny svensk kamerabevakningslag, som enligt planen ska börja gälla från 1 augusti.

Det kommer att bli lättare att ha kameraövervakning i exempelvis butiker, eftersom handlaren inte längre måste söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det är upp till varje handlare att själv ha koll på om det finns laglig grund för övervakningen (till exempel säkerhetsskäl). 

Samtidigt ökar kraven på tydliga informationsskyltar, som berättar om kamerorna. Dessutom kan det bli stora böter för den som bryter mot reglerna. 

Den nya lagen är också strängare när det gäller kameror som bevakar anställda på arbetsplatser. Om arbetsgivaren vill sätta upp såna kameror måste hen först förhandla enligt Lagen om medbestämmande.

Läs regeringens presentation av den nya lagen.

Läs förslaget till lagtext i ny kamerabevakningslag.

Uppdaterad: 4 april 2018