Bli medlem

Ny rapport: Vad händer med jobben i världen?

Vad händer med jobben i framtiden? Hur ska arbetstagare i utvecklingsländer hitta hållbara och trygga arbetstillfällen med schysta villkor? Facken är nyckeln till mänskliga rättigheter på den globala arbetsmarknaden, enligt en ny rapport från Union to union, LO, TCO och Sacos organisation för det fackliga utvecklingssamarbetet.

Covid-19-pandemin har ökat oron för jobb och försörjning i stora delar av världen.De mest utsatta arbetstagarna i länder med utbredd fattigdom var redan hårt drabbade av klimatkris, robotisering och digitalisering. Pandemin har gjort ojämlikheten och utmaningarna ännu tydligare.

Enligt rapporten ”A changing world of work” (”Ett arbetsliv i förändring”) måste minst 344 miljoner nya jobb skapas fram till år 2030. I en del länder riskerar åtta av tio arbetstillfällen att försvinna på grund av digitaliseringen.

Union to Union pekar också på klimatkrisen och demografiska förändringar som avgörande utmaningar. Det gäller särskilt i låg- och medelinkomstländer, där effekterna väntas bli stora och ske mycket snabbt.

I rapporten framhåller Union to Union den globala fackföreningsrörelsen som en avgörande aktör, för att kunna möta framtida utmaningar på arbetsmarknaden, och mildra de negativa konsekvenserna.

Rapporten presenterar ett antal rekommendationer:

­– aktörerna inom det internationella utvecklingssamarbetet måste fokusera på en arbetsmarknad i förändring och öka stödet för FN-organet ILO:s ”Decent Work Agenda”

– rätten att organisera sig fackligt måste värnas och demokratiska, fria och representativa fack stärkas

– ett välfungerande samarbete mellan arbetsmarknadens parter, så kallad social dialog, är nyckeln till en jämlik arbetsmarknad i framtiden

– informella jobb måste omvandlas till formella anställningar

– fackliga organisationer behöver utöka medlemskretsen och bygga allianser

Läs hela Union to unions rapport här

Uppdaterad: 12 oktober 2020