Bli medlem

Använd checklistor för bemanning

Har du inhyrda arbetskamrater på ditt företag? Eller är du inhyrd själv? Ta hjälp av Prevents checklistor så kan du se till att reglerna kring inhyrdas arbetsmiljö följs.

Prevent är en ideell organisation som jobbar med arbetsmiljö och ägs av parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans. Prevents uppdrag är att sprida kunskap om gott arbetsmiljöarbete. Ett sätt är att göra checklistor för arbetsgivare och förtroendevalda. Prevent har gjort checklistor som gäller arbetsmiljön för inhyrda. Det vänder sig till företagen, både det som hyr in anställda och företag som hyr ut.

Jobbar du fackligt kan det vara bra att ha koll både på vad det inhyrande och det uthyrande företaget har för skyldigheter. Detta beskrivs i Prevents checklistor. Där framgår också vad du ska tänka på om du själv är inhyrd och vad skyddsombudet på det inhyrande företaget har för skyldighet.

Här hittar du Prevents checklistor för bemanning.

Uppdaterad: 9 oktober 2019