Ny valberedning ska ge styrelsen bättre balans

Handels förbundsstyrelse väljs i år på ett nytt sätt. Nyordningen ska öka medlemmarnas insyn och garantera att styrelsen har en bra sammansättning ända fram till nästa kongress.

Den förbundsstyrelse som valdes på kongressen 2011 har förändrats kraftigt under perioden. Av de nuvarande tolv ledamöterna är det bara sex som valdes in på ordinarie plats 2011, hälften har kommit in som ersättare efter hand. Styrelsens sammansättning har skiftat, och ett tag fanns en kraftig överrepresentation av män, lagerarbetare och Coopanställda. I dag är snarast arbetarrörelsen överrepresenterad i styrelsen, då två ledamöter jobbar på LO och en på ABF.

Inför kommande kongress, i april 2016, vill styrelsen införa en ny valberedningsprocess.
Läs mer i Handelsnytt!

Publicerad: 5 februari 2016