Ny utbildning för alla om arbetsmiljö

Handelsrådet har tagit fram en ny webbutbildning om arbetsmiljö som riktar sig till alla handelns anställda. Gratis förstås, med innehåll anpassat efter typ av arbetsplats och vad man har för roll.

Utbildningen finns på www.dinarbetsplatsihandeln.se. Den tar två-tre timmar att gå igenom, men du kan ta den bitvis och fortsätta där du slutade senast. 

Fysisk miljö, arbetsbelastning, kränkande särbehandling och kommunikation är exempel på inslag i utbildningen. Syftet är att du ska få breda kunskaper både om vilka regler som finns och hur du själv kan bidra till ökad säkerhet och trivsel. 

Här hittar du utbildningen!  

Handelsrådet består av fack och arbetsgivare: Arbetsgivarorganisationerna KFO och Svensk Handel och fackförbunden Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen. Själva utbildningen har tagits fram av Prevent, en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Uppdaterad: 28 november 2018