Ny rapport om bemanningsfrågan

Du har väl inte missat vår rapport om bemanning i partihandeln? Den förklarar varför Handels vill begränsa inhyrning, en av Handels viktiga frågor att påverka politikerna i inför valet i höst

Handels vill ändra på Lagen om uthyrning arbetstagare, så att bemanningsföretag bara kan användas som komplement till den ordinarie bemanningen. Så är det inte idag. I en undersökning bland Handelsmedlemmar på lager säger två tredjedelar att inhyrd personal arbetar på deras arbetsplats. En tredjedel berättar att de bemanningsanställda används som en permanent del av verksamheten. 

Men det blir problem för alla på arbetsplatsen om bemanningsföretag anlitas permanent. Det blir som ett A- och ett B-lag på arbetsplatsen, där endast de som är ordinarie anställda får chans att utvecklas i arbetet. De inhyrda får de tyngsta och mest stressiga jobben. Många blir inringda med kort varsel och får inte någon bra introduktion till arbetet. Det leder bland annat till att antalet olyckor i arbetet med sjukfrånvaro är mycket högre bland bemanningsanställda än bland ordinarie anställda.

Här kan du läsa rapporten Handels om bemanning i partihandeln

Här kan du läsa utredarens, Cecilia Berggren, blogg om rapporten.

Här kan du läsa om Handels viktiga valfrågor.

Uppdaterad: 26 mars 2018