Ny rapport: LO-förbundens medlemstapp hotar svenska modellen

Den fackliga organisationsgraden i Sverige fortsätter att sjunka och skillnaden mellan arbetares och tjänstemäns organisationsgrad har ökat kraftigt. 2018 var den 59 procent för arbetare och 72 procent för tjänstemän. 

Det är professor Anders Kjellberg vid Lunds universitet som tagit fram dessa siffror i sin senaste rapport ”Den svenska modellen i fara? Fack arbetsgivare och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad. ”Statistiken som är underlag för rapporten kommer från specialbearbetningar av Statistiska centralbyråns, SCB, arbetskraftsundersökningar, AKU. Rapporten presenteras i samarbete med tankesmedjan Arena Idé.

Anders Kjellbergs slutsats i rapporten är att den svenska modellen är i fara - det vill säga den modell som innebär att fack och arbetsgivare i förhandlingar kommer överens om kollektivavtal med regler och villkor för arbetsmarknaden. Trenden går mot att endast hälften av arbetarna är med i facket inom en snar framtid. Med så svagt stöd för facket kan normen att det är fack och arbetsgivare som gör upp om villkoren på arbetsgivaren ifrågasättas. 

Rapporten visar också att arbetsgivarna är väl organiserade. Hela 88 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal, det vill säga hos företag som har avtal med facket, ofta genom centrala avtal mellan facken och företagens centralorganisationer. Men den svenska modellen bygger på att parterna, fack och arbetsgivare, är jämnstarka. Därför är det mycket oroande att andelen anställda som är med i facket – den fackliga organisationsgraden - sjunker. 

Skillnaden i organisationsgrad har även ökat kraftigt mellan inrikes och utrikes födda arbetare. Mellan 2016 och 2018 sjönk den från 65 till 63 procent för inrikes födda och från 55 till 49 procent för utrikes födda. Eftersom allt fler anställda kommer att vara utrikes födda de närmsta åren är det viktigt för facken att ändra på den utvecklingen, konstaterar Anders Kjellberg. 

Handeln är en av de branscher där organisationsgraden är bland de lägsta när det gäller arbetare. Enligt Kjellbergs undersökning sjönk organisationsgraden från 54 till 50 procent bland arbetare i handeln (dvs anställda som kan vara med i Handelsanställdas förbund) mellan år 2016 och 2018. Det kan jämföras med den offentliga sektorn (vård och omsorg tex) där organisationsgraden bland arbetare sjönk från 74 till 70 procent samma period och hotell och restaurang-sektorn där organisationsgraden ökade något från extremt låga 28 till 30 procent.

Presentation av rapporten på Arena Idé.

Hela rapporten.

Debattartikel om rapporten i Svenska Dagbladet.

Artikel om rapporten i Arbetet. 

Uppdaterad: 23 maj 2019