Nolltolerans mot sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier förekommer även i fackföreningsrörelsen och det är inte ok. Handels ordförande Susanna Gideonsson har tillsammans med andra lyft frågan i en debattartikel i Arbetet och ställt sig bakom uppropet #inteförhandlingsbart.

"Vår rörelse har lika stora problem med sexism och sexuella trakasserier som övriga samhället. Vi har samlat vittnesmål om våldtäkter, grova övergrepp och sexuella trakasserier. Gärningsmännen är ledare, anställda och förtroendevalda i våra egna förbund." Så förklaras uppropet #inteförhandlingsbart, som undertecknats av kvinnor i fackföreningsrörelsen och som först publicerades i på tidningen ETCs webbsida, etc.s.

Sexuella trakasserier förekommer i alla områden i samhället, det märks av alla de upprop som kommit som en följd av det ursprungliga #metoo. Handels kommer nu att ställa frågan om sexuella trakasserier i en medlemsundersökning, för att få en uppfattning om hur vanligt förekommande det är i handeln.

Läs mer och läs debattartikeln.

Läs uppropet #inteförhandlingsbart.

Uppdaterad: 21 november 2017