Nöjd medlemsundersökning 2016

En undersökning som utförts under våren 2016 visar att bland Handels medlemmar är fem av sex nöjda eller mycket nöjda med sitt medlemskap.
Jämfört med en liknande undersökning som gjordes 2012 visar det sig att medlemmarna blir allt nöjdare.

Hämta undersökningen Nöjd medlemsundersökning 2016

Publicerad: 4 maj 2016