Något färre butiksrån första halvåret

Butiksrånen minskade med sju procent under första halvåret 2017, visar statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Minskningen gäller alla slags rån, det vill säga även rån med skjutvapen.

- Det är för tidigt att prata om ett trendbrott, men jag är försiktigt optimistisk till utvecklingen som BRÅ:s siffror visar på, säger Krister Colde, Handels arbetsmiljöombudsman.
Samtidigt efterlyser han fler insatser för att ytterligare minska rånen med skjutvapen.
- Rån med skjutvapen kan få förödande konsekvenser för den som drabbas. Ingen av våra medlemmar ska behöva vara rädd för att bli dödad på jobbet. Här krävs det fler insatser från politiker och polis för att minska tillgången till vapen i samhället. Handlarna måste också fortsätta arbetet med att införa kontantfria kassor och slutna kontantsystem, säger Krister Colde.

 

Uppdaterad: 11 augusti 2017