Bli medlem

Musik på jobbet - toppen eller botten

Julhandeln börjar snart och du som jobbar i butik kanske bävar inför julmusiken – eller tvärtom, tycker att den är ett trevligt avbrott! Handels har tagit reda på hur musiken påverkar arbetsmiljön i butiken, både till julen och annars.

Musik i butiker påverkar både kunder och anställda, men dess betydelse för arbetsmiljön har inte undersökts tidigare. I dag släpper Handels en rapport om detta, Musik i butik. En studie av hur musik påverkar handelsanställdas arbetsmiljö. Rapporten grundar sig framför allt på en enkät som besvarats av drygt 2000 medlemmar. Den visar att den största gruppen butiksanställda faktiskt tycker att musiken är bra för arbetsmiljön.

Mest positiva är de som får bestämma över musikvalet själva och de som jobbar på butiker som har avtal om musiken med Sami och Stim. Ett avtal innebär att företaget betalar för att få spela musiken till den organisation som företräder artister och musiker, Sami och till den som företräder musikskapare, Stim.   

Men branschen har stora utmaningar när det gäller att hantera musiken professionellt. Om man jobbar med varu­märket, ordnar musikavtal och involverar de anställda kan man sannolikt förbättra både arbetsmiljön och öka försäljningen, konstaterar rapporten. 

En slutsats som tas i rapporten är att musik påverkar arbetsmiljön och måste behandlas på samma sätt som andra frågor i arbetsmiljön. Det är viktigt att ta upp frågan om musik i det ordinarie arbetsmiljöarbetet, som arbetsgivaren är ansvarig för. Vad tycker anställda om volym, innehåll? Upplevs musiken som bra eller stressande? 

Vill du veta mer om rapporten, som redan blivit mycket uppmärksammad i media, titta bland länkarna nedan! 

Musik i butik, kortversion.

Musik i butik, fullständiga rapporten.

Handels pressmeddelande om rapporten.

Susanna Gideonsson i Aftonbladet morgon-TV om rapporten.

Debattartikel i Aftonbladet om rapporten.

Expressen berättar om rapporten.

Publicerad: 27 november 2018