#metoo-upprop påverkade regeringen

Den 8 mars presenterade regeringen en satsning på 3,5 miljoner kronor för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet.

Det senaste knappa halvåret har #metoo-uppropen lyft frågan om sexuella trakasserier till det allmänna medvetandet. Många anställda i servicesektorn utsätts för trakasserier framför allt av kunder, vilket uppmärksammats i flera undersökningar. Detta har lyfts fram bland annat i uppropet #obekvämarbetstid och i kampanjen SÄG IFRÅN.

Den 6 mars uppvaktades regeringens jämställdhetsminister av representanter från 65 #metoo-upprop, som överlämnade en gemensam kravlista. Kraven handlar bland annat om åtgärder och rapportering i arbetslivet och om att utreda flera anmälningar mot sexuella trakasserier.

På internationella kvinnodagen den 8 mars presenterade regeringen sina åtgärder. 3,5 miljoner kronor satsas på att stärka kunskapen och stödja arbetet mot sexuella trakasserier. Det är Diskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket, AV, som får uppdragen för att tillsammans ta fram en digital plattform med stöd till arbetsgivare. DO ska även genomföra särskilda främjande- och tillsynsinsatser.

Uppdaterad: 15 mars 2018