Medlemsutvecklingen

Vi kan nu sammanfatta resultatet av de extraåtgärder som vi genomförde under hösten för att stärka medlemsutvecklingen och samtliga extrainsatser i åtgärdsplanen har genomförts och samtliga måltal överträffades.

Ett särskilt tack riktas till alla avdelningar och ringresursen som med kort varsel fick planera om verksamhet för att kunna öka medlemsvärvningen!

Att åtgärderna inte räckte till för att vända till en nettoökning förminskar inte värdet av arbetet och vi ska vara stolta över att vi har en organisation som ställer upp och levererar när det behövs.

Att vi trots stark värvning landar på medlemstapp 2016 beror huvudsakligen på brister i våra betalningsrutiner och med rätt åtgärder kommer vi 2017 att ha helt andra förutsättningar att vända tillbaka till tillväxt i medlemsorganiseringen. 

Läs årsrapport 2016!

Publicerad: 9 januari 2017