Medlemskap för föräldralediga

Fortsatt fackligt medlemskap under föräldraledighet är viktigt för våra medlemmars trygghet och den fackliga styrkan på arbetsplatsen.

För de allra flesta föräldralediga sänks medlemsavgiften samtidigt som skyddet i det fackliga medlemskapet ofta kan komma att bli extra viktigt. Trots detta är det många som lämnar det fackliga medlemskapet i samband med föräldraledighet, i många fall för att inte återkomma när de på nytt börjar arbeta.

För de som lämnar facket blir att inte vara medlem det nya normala och många ersätter medlemsförsäkringarna med privata försäkringar, vilket gör att det blir svårt att på nytt värva dem som medlemmar efter ledigheten. De flesta  handelsmedlemmar är unga och kommer förr eller senare att vara föräldralediga. Fortsatt medlemskap får därför också stor påverkan på den fackliga styrkan på våra arbetsplatser.

Vi behöver hjälpas åt med att säkerställa att alla medlemmar får information om vikten av fortsatt medlemskap inför föräldraledighet.

Som stödmaterial finns nu faktabladet föräldraledig.

Uppdaterad: 9 november 2016