Material om hyvling

Handels har tagit fram tre nya material om hyvlingsproblematiken.

Nu finns en kort enkel presentation av begreppet hyvling och AD-domen Handels förlorade. Materialet kan användas vid klubbarnas årsmöten i syfte att diskutera allvaret i det som hänt och varför LAS måste ändras.

Som en del av materialet till vecka 6 har vi tagit fram foldern Är din arbetstid hotad?

Det finns också en ny film att sprida på nätet!

Uppdaterad: 3 februari 2017