Många elevmedlemmar stannar kvar

Drygt hälften av de elevmedlemmar som ville bli ordinarie medlemmar när de kontaktades i Handels Elevmedlemskampanj i augusti-september förra året var fortfarande medlemmar i februari 2017.

Det visar en utvärdering av kampanjen. Under kampanjen var det 1129 kontaktade personer som då uppgav att de ville fortsätta som ordinarie medlemmar i förbundet. I februari var 624 av dem, det vill säga 55,3 procent fortfarande ordinarie medlemmar.

I utvärderingen kontaktades 1129 personer per telefon2016 års Elevmedlemskampanj genomfördes 22 augusti - 23 september. Uppföljningen mäter hur många av de före detta elevmedlemmarna som vi kontaktade i kampanjen som fortfarande var medlemmar i februari 2017.  

Av de totalt 2506 elevmedlemmar som omfattades av kampanjen var 956 personer, drygt 38 procent, fortfarande medlemmar i februari 2017. Den absolut största andelen av de som inte längre är medlemmar har utträtt därför att de inte längre tillhör våra yrkesområden.

Publicerad: 4 april 2017