Månadsrapport

Medlemsantalet minskade i oktober med 874 yrkesaktiva medlemmar. Inräknat pensionärer minskade medlemsantalet med 853 medlemmar. Motsvarande månad 2015 minskade medlemsantalet med 752 yrkesaktiva medlemmar och 744 medlemmar totalt inräknat pensionärsmedlemmar.

Sedan årsskiftet har medlemsantalet minskat med 2 129 yrkesaktiva medlemmar att jämföra med en ökning med 2 189 yrkesaktiva vid samma tid 2015. Inräknat pensionärer är nedgången 1 988 medlemmar jämfört med en ökning med 2 039 motsvarande tid förra året.

Förbundets totala medlemsantal den 1/11 var 155 245 varav 131 144 yrkesaktiva medlemmar. Vid samma tid 2015 var motsvarande siffror 156 427 respektive 132 420.

Andelen medlemmar med autogirobetalning minskade med 0,4 procent till 67,4 procent.

Organisationsgraden för yrkesaktiva mätt i förhållande till antalet enskilt anslutna var oförändrat 70 procent. 

Uppdaterad: 9 november 2016