Lövfen föreslås bli statsminister

Talmannen vill att riksdagen tar ställning till Stefan Löfven som statsminister. Detta kommer att föreslås för riksdagen måndagen den 3 december. Själva omröstningen om Stefan Löfven är sedan planerad att ske onsdagen den 5 december.

För att Stefan Lövfen ska bli vald får inte fler än hälften av riksdagsledamöterna rösta mot honom, så kallad negativ majoritet.

Handels tycker att det är bra att riksdagen nu får ta ställning till Stefan Löfven, som ju är partiordförande för det största partiet i det största politiska blocket. Handels anser att en Socialdemokratiskt ledd regering är det som bäst kan ta tillvara medlemmarnas intressen, till exempel när det gäller viktiga frågor inom arbetsrätt (såsom att slopa allmän visstid) och i välfärden (till exempel att stoppa vinster för privata företag). En undersökning efter valet visar att stödet för en S-ledd regering är starkt bland medlemmarna. Men läget är mycket svårt och det är osäkert hur utgången kommer bli.

Publicerad: 26 november 2018