LOs krav för bemanningsanställda

Höjd garantilön med 3,86 kr i timmen och garanterat lediga helger. Det är några av kraven från LO-förbunden till Almega Bemanningsföretagen.

Nu har LO-förbunden och Almega Bemanningsföretagen växlat avtalskrav med varandra.

LO-förbunden kräver bland annat höjd garantilön med 3,86 kronor i timmen, garanterat lediga helger och kortare avstånd till jobbet. Dessutom vill facket att likvärdiga villkor mellan inhyrd personal och egen anställd personal på företaget gäller och säkerställs.

De 14 LO-facken räknar med att börja förhandla med Almega Bemanningsföretagen om ett nytt kollektivavtal i april. Nuvarande avtal löper ut den 30 april.

Uppdaterad: 4 april 2017