Bli medlem

Löner kontrolleras på 300 arbetsplatser

Har de anställda fått den lönehöjning de har rätt till? Just nu granskas detta på 300 arbetsplatser i detaljhandeln, det vill säga privata butiker. Det är inte givet att arbetsgivaren gör rätt – därför måste facket kolla att kollektivavtalet har följts.

Snart börjar förhandlingarna om nya kollektivavtal. De nuvarande gäller fram till 1 april år 2020. Först ut i vår är förhandlingarna med Svensk Handel om avtalet för anställda i privata butiker, detaljhandelsavtalet.

Inför förhandlingarna om nytt avtal är det viktigt att kontrollera att det gamla avtalet är uppfyllt. Därför besöker just nu Handels ombudsmän totalt 300 butiksarbetsplatser runt om i landet för att ta reda på om arbetsgivarna har följt uppgörelsen om lönehöjningar i kollektivavtalet, nu senast från den 1 april i år. Det kallas att göra lönerevision.

I nuvarande kollektivavtal är parterna överens om hur lönen ska höjas varje år från 2017 och framåt. Men det är inte säkert att lönerna för de enskilda individerna verkligen har höjts så mycket. En förklaring kan då vara att arbetsgivaren inte har fördelat det lokala löneutrymmet, som klubb och arbetsgivare kan förhandla om. Men om detta inte görs ska den lokala potten fördelas lika på alla anställda på arbetsplatsen.

Du kanske jobbar på en arbetsplats som får besök av en ombudsman – då vet du vad det handlar om. Om inte kan ni själva kontrollera att det har gått rätt till hos er. Har arbetsgivaren höjt lönen som hen ska?

Det här kan du kontrollera i lönerevisionen på din arbetsplats:

  • Att alla anställda först har fått den generella lönehöjningen på 428 kr/mån eller 2,58 kr/tim fr.o.m. den 1 april 2019.
  • Att när ovanstående är gjort, den nya lönen minst uppgår till respektive minimilönenivå eller justerats till aktuell minimilönenivå. (Exklusive eventuellt anställningstidstillägg)
  • Att arbetsgivaren därefter gett alla anställda minst det lokala löneutrymmet motsvarande 107 kr/mån eller 0,64 kr/tim fr.o.m. den 1 april 2019.
  • Att anställda med fastställt lönetillägg (vanligt kallat ansvarstillägg) också fått minst en lägsta höjning av det tillägget på 2,0 %.
  • Att de som varit anställda i fem år dessutom minst har anställningstidstillägget på 133 kr/mån eller 0,80 kr/tim fr.o.m. den 1 april 2019.
  • Att de anställda som varit anställda några år inte går på minimilön + ”bara” årets lokala löneutrymme/pott, eftersom det är omöjligt, om inte förhandling om fördelning av löneutrymmet skett tidigare.

Du kan även fylla i ett frågeformulär via denna länk. Tryck gärna på skicka. Då skickas formuläret till förbundet centralt och ni bidrar till att vi får kunskap om ännu fler arbetsplatser än de 300 som ombudsmännen besöker.

Uppdaterad: 18 november 2019