LO vill ha ramavtal om trygga jobb

LO-förbunden vill ha ett ramavtal med Svenskt Näringsliv som säkerställer trygga anställningar på arbetsmarknaden. Framställan om förhandling för att öka tryggheten på arbetsmarknaden lämnades till Svenskt Näringsliv idag.

 - Handels har länge arbetat för att sätta stopp för den växande floran av otrygga anställningar. I vår bransch har hyvling blivit allt vanligare, liksom allmän visstid, sms-jobb och korta deltider. Det skapar inte bara stor otrygghet, utan också en ohållbar vardag för våra medlemmar,” säger Susanna Gideonsson, förbundsordförande i Handels.

- Vi ser också stora problem med användandet av inhyrd arbetskraft. Finns det permanent behov av arbetskraft ska det anställas ordinarie personal.”

- Kraven på att löntagarna kan ställa om till nya arbetsuppgifter kommer att öka i framtiden. Utöver frågan om trygga jobb vill vi också sluta avtal som rör omställningstrygghet och kompetensutveckling, säger Susanna Gideonsson.

Läs Handels pressmeddelande

Så här tycker Handels om trygga jobb 

Länk till information på lo.se 

Uppdaterad: 6 november 2017