LO och Handels varslar på Samhall

Samtliga sju LO-förbund som har kollektivavtal för anställda på Samhall varslade den 2 oktober om konflikt.

Almega har ställt en rad krav på försämringar i de Samhallanställdas anställningsvillkor. Men självklart ska även anställda på Samhall ha rätt till avtal i nivå med övriga grupper, det vill säga 6,5 procent på tre år samt en låglönesatsning för dem som tjänar under 24.000 kronor. 

- Handels tar nu strid för låglönehöjning för alla Samhallanställda. De har en av arbetsmarknadens lägsta löner och har rätt till låglönesatsningen som LO-förbunden enats om i denna avtalsrörelse, säger Per Bardh, Handels avtalssekreterare.

Första steget är en blockad som gäller anställda på samtliga Samhall-arbetsplatser. Den träder i kraft 12 oktober och gäller övertid, mertid och nyanställningar. Nästa steg är strejk den 17 oktober och för Handels del gäller den medlemmar som arbetar på Ink club i Uppsala, med drygt 80 anställda. I övrigt har bland andra Fastighets varslat städare på Ikea i Haparanda, Kungens kurva samt Helsingborg.

Varsel om blockaden från den 12 oktober och strejk från den 17 oktober gäller förstås bara om inte Almega och LO-förbunden kommit överens dessförinnan.

Läs LO-förbundens gemensamma debattartikel om villkoren för Samhall-anställda i tidningen Arbetet.

Läs Handels pressmeddelande här. 

Uppdaterad: 3 oktober 2017