Lägstaavgiftskampanj vinter 2016

Totalt under kampanjens två veckor besöktes 2549 arbetsplatser och uppsökarna träffade 4432 anställda. Av dessa var 1581 inte medlemmar i facket, och av de oorganiserade var 545 i målgruppen, det vill säga personer som jobbar visstid, "extra" eller deltid och tjänar under 10 000 kronor i månaden.

Syftet med kampanjen är att nå en målgrupp som vi annars ofta missar och där vi har stor potential för fler medlemmar och ökad facklig styrka. Självklart värvar vi alla potentiella medlemmar vi möter, men fokus är att nå unga som inte tillhör ”kärnan” på arbetsplatsen. Av de som jobbar i handeln i åldersgruppen 18-24 år är omkring 50 000 inte medlemmar i Handels, många av dessa är studenter som jobbar extra eller visstids- och deltidsanställda. Det är prioriterat att organisera denna grupp fackligt, för att hela Handels ska bli ännu starkare.

Under kampanjen värvades 286 nya medlemmar, varav 110 var i målgruppen.

Det betyder en total avslutsfrekvens på 18,0 % och en avslutsfrekvens i målgruppen på 20,1 %. Avslutsfrekvensen per värvare och dag ligger på 104 %, d.v.s. i snitt 1,04 värvad medlem. Ett bra resultat!

Resultatet kan jämföras med motsvarande kampanj förra året (2015) då 198 nya medlemmar värvades, 82 i målgruppen. Då var den totala avslutsfrekvensen 23,7 % (i målgruppen 29,2 %) och avslutsfrekvensen per värvare och dag låg på exakt 100 %, d.v.s. i snitt 1 värvad medlem.

Uppdaterad: 9 januari 2017