Lägre krav på nystartsjobb i vårändringsbudget

Mer pengar men lägre krav på nystartsjobben. Det är ett förslag kring arbetsmarknaden i regeringens vårändringsbudget, som presenterades igår. 

Den budget som riksdagen antog i höstas, framlagd av Moderaterna och Kristdemokraterna, är utgångspunkten för vårändringsbudgeten. Nu är det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som sitter i regeringen, men de har en sakpolitisk överenskommelse även med Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Det syns i vårändringsbudgeten. 

Vårändringsbudgetens huvudrubriker är Fler ska komma i arbete, Välfärden ska stärkas och Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland.

För att nå målet att fler ska komma i arbete har regeringen förslag som ska genomföras i år. Det handlar bland annat om att sänka arbetsgivaravgifterna för att anställa unga personer mellan 15 och 18 år. En annan viktig punkt är att regeringen vill satsa ytterligare 80 miljoner kronor på nystartsjobben. Samtidigt ska kraven sänkas. Idag är måste nystartsjobb ha lön och andra anställningsvillkor som är likvärdiga med de som finns i kollektivavtal. Nu tas kravet på ”andra villkor” bort, det vill säga sånt som gäller försäkringar, pension mm. Bara lönen behöver vara likvärdig med kollektivavtalens. 

340 miljoner kronor satsas på att rusta arbetssökande för att bättre möta arbetsgivarnas behov av utbildad arbetskraft. Det är medel som delvis ska hanteras av arbetsförmedlingen – men den stora besparing på arbetsförmedlingen som M och Kd-budgeten genomförde finns i övrigt kvar. 

När det gäller att stärka välfärden innehåller vårändringsbudgeten bland annat insatser som rör LSS, Lagen om stöd och service till funktionshindrade, insatser mot hedersrelaterat våld och fler lärarassistenter. Jämställdhetsmyndigheten, vars budget skars ned till noll i M och Kd-budgeten, blir kvar. Likaså ändrar regeringen M och Kd-beslutet att införa avgift till statliga muséer. Den fria entrén till muséerna blir alltså kvar. 

En stor del av budgeten handlar om miljöpolitik: bland annat investeringsstöd för minusutsläpp, forskning och utveckling, men även insatser för att underlätta tågresor till utlandet. 

Planen är att riksdagen ska fatta beslut om vårändringsbudgeten och eventuella propositioner i samband med den 18 juni i år. 

Läs mer om budgeten här. https://www.regeringen.se/artiklar/2019/04/varbudgeten-2019-pa-fem-minuter/

Uppdaterad: 10 april 2019