Kraftigt ökad lönsamhet i handeln 2011-2015

Det går riktigt bra för handeln i Sverige! Det framgår av en färsk rapport som Handels utredningsgrupp har gjort.

Rapporten har granskat lönsamheten mellan 2011 och 2015 och visar att lönsamheten i handeln under den perioden har varit god såväl för små som för stora företag.

Mellan åren 2013 och 2015 ökade lönsamheten för branschen som helhet med 37 procent. De minsta företagen med 1-9 anställda hade en än större ökning av lönsamheten, hela 66,5 procent under perioden.

Men vad har branschorganen själva sagt om lönsamheten? Jo, de egna prognoserna om framtiden under den här perioden har ständigt varit dystra. Vid varje tillfälle som handlare tillfrågats har de trott att vinsten kommer att sjunka framöver. Istället blev det alltså tvärtom.

Läs mer i rapporten här!

Uppdaterad: 2 maj 2017