Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Innehåll > Till förtroendevalda > Korttidspermittering för anställda på butiker, lager och e-handel

Korttidspermittering för anställda på butiker, lager och e-handel

Anställda kan få gå ner i arbetstid, men behålla drygt 90 procent av sin tidigare lön. Det är innebörden i den överenskommelse om korttidspermittering som Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel nu har tagit för att trygga jobben i samband med coronakrisen.

Arbetstiden kan minskas med 20, 40 eller 60 procent av arbetstidsmåttet. Men lönen sänks bara med 4, 6 respektive 7,5 procent i de olika stegen. Ett exempel: Den som jobbar heltid och får minska sin arbetstid med 60 procent får alltså 7,5 procent lägre lön. 

Överenskommelsen mellan Handels och Svensk Handel utgår från en ny lagen om korttidsarbete. Enligt den ska denna slags korttidspermittering gälla för dem som varit anställda i minst tre månader. Om detta ändras kommer Handelns överenskommelse också att ändras. 

Arbetsgivaren ska fatta beslut om korttidspermittering tillsammans med det lokala facket. De ska komma överens om vilka anställda det ska gälla, hur mycket varje anställd ska minska arbetstiden och hur länge korttidsarbetet ska vara. Men det går INTE att komma överens om några andra minskningar än just 20, 40 och 60 procent, samt lönesänkningarna 4, 6 och 7,5 procent.

Beslutet om korttidspermittering gäller från och med nu och året ut.

Publicerad: 18 mars 2020