Bli medlem

Kongressen 2021 blir delvis digital

Handels kongress 2021 blir inte som en vanlig kongress. Orsaken är förstås coronapandemin, som gör det svårt att mötas på vanligt sätt. Lösningen blir en kongress i två delar, den första delen helt digital i maj.

Meningen var ju att Handels kongress skulle äga rum den 5-9 maj i Umeå. Men coronapandemin gör detta omöjligt. Sannolikheten att vi i maj skulle kunna träffas fysiskt så många personer som ingår i en kongress är ju inte så stor.

Därför har Handels förbundsstyrelse beslutat att dela upp kongressen i två delar. Den första delen äger rum den 5-6 maj, med ett helt digitalt möte. Då kommer vissa saker att tas upp för beslut, till exempel det som gäller Handels verkställande utskott, förbundets stadgar och förslag som rör medlemsavgifter.

Därefter ajourneras kongressen till senare under året. Förhoppningen är då att kunna hålla en tre dagar lång kongress där alla samlas fysiskt. Än är det inte bestämt när och var detta blir, den informationen kommer senare.

Handels håller kongress vart femte år. Då träffas nära 300 förtroendevalda för att besluta vilka frågor Handels ska jobba med framöver.

Här finns mer information om Handels kongress 2021. 

Uppdaterad: 18 februari 2021