Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Innehåll > Till förtroendevalda > Kompetensutveckling särskilt för dig som är korttidspermitterad

Kompetensutveckling särskilt för dig som är korttidspermitterad

Är du korttidspermitterad? Ta chansen att öka din kompetens och gå Handelsrådet utbildning om digital utveckling i handeln, som vänder sig direkt till korttidspermitterade anställda i butiker och på lager.

”Handelns digitala transformation – en resa du vill vara med på” är titeln på utbildningen som äger rum vid två tillfällen i april. Tillgång till dator, internetuppkoppling och det digitala mötesverktyget Zoom är det som behövs för att kunna delta.

Kursen går igenom handelns digitala utveckling under de senaste åren. Hur har digitaliseringen påverkat handeln och handelns förutsättningar? Hur har e-handel, sociala medier, influencers, drop shipping och Amazon påverkat köpmönster och köpbeteenden och förändrat kundernas konsumtionsmönster? Och hur kan olika delar av handeln samexistera och dra nytta av varandras olika styrkor.

Utbildningsdagar är just nu 23 och 29 april kl 8-12 och 7 och 14 maj kl 8-12 . OBS! Deltagarantalet är begränsat. Här finns mer information och länk till anmälan! 

Kommer det in många anmälningar så kan antalet utbildningstillfällen utökas. 

Handelsrådets syfte är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Handelsrådet drivs gemensamt av fackförbund och arbetsgivarförbund inom handeln, utifrån ett branschavtal som träffades år 2015.

Uppdaterad: 15 april 2020