Glöm inte att du kan påverka ditt schema i butiken!

Jobbar du i butik hos ett företag som har Svensk Handels detaljhandelsavtal? Glöm inte att du och dina arbetskamrater kan påverka hur ert schema blir. Senast den 30 september ska ni lämna era önskemål.

I nya kollektivavtalet för butiksanställda i privata butiker (Svensk Handels detaljhandelsavtal) har du större möjlighet att påverka ditt schema. Arbetsgivaren måste nämligen alltid förklara skälet till varför det inte skulle gå att tillmötesgå önskemålen, om hen inte går med på önsekmålet.

Dels kan man lämna in önskemål om fem lediga dagar under nästa kalenderår, alltså dagar när man inte alls vill vara schemalagd. Dels kan man lämna in önskemål om hur man vill att arbetstiden ska vara förlagd på sena kvällar, lördag, söndag och helgdagar. Dessa önskemål måste lämnas skriftligen till arbetsgivaren senast den 30 september.

Nu är det hög tid, om du inte redan lämnat in!

Här kan du läsa mer och hitta blanketten som ska lämnas till chefen.

Uppdaterad: 4 september 2017