Kom ihåg att berätta om och söka Handels stipendier

Du känner väl till Handels olika stipendier, som kan sökas av alla medlemmar? Sista ansökningsdag är 30 november, men sprid gärna bland dina arbetskamrater redan nu.

Handels har tre stipendier som delas ut årligen. Det är kulturstipendiet, semesterstipendiet och internationella stipendiet.  

Kulturstipendiet är till för medlemmar som har projekt som kan komma andra medlemmar till del, som åskådare eller helst som deltagare. Tidigare mottagare av stipendiet har tex startat arbetsplatsbibliotek, poddradio eller skrivit böcker. Har du eller dina arbetskamrater något på gång, som kan glädja andra, passa på att söka! Stipendiet kan ges till en person eller till flera, exempelvis en klubb. Hur mycket pengar det blir beror på hur många som får stipendiet, vilket kan variera från år till år.

Semesterstipendiet delas ut till 20 medlemmar. Det består av en veckas fritt boende i stuga i Säfsen i Dalarna, samt ett resebidrag på 2.500 kronor. Vi tar i första hand hänsyn till sociala och medicinska skäl när dessa stipendier delas ut. Vet du någon som till exempel är ensamstående med barn utan någon att dela ansvaret med, haft svår sjukdom i familjen eller varit arbetslös länge, uppmana personen att söka!

Det internationella stipendiet, eller Bengt Lloyds fond, ges till enskilda medlemmar som bedriver fackliga studier utomlands. Minst en vecka och studier enligt en fastlagd plan är det som gäller.

För samtliga stipendier gäller att ansökan ska vara inne senast den 30 november. Skriv utförligt vad ansökan gäller och motivera varför du/ni vill ha stipendiet.

Mejla till: marie-Louise.claesson@handels.se

eller skicka per post till:

Handelsanställdas förbund
Marie-louise Claesson, servicegruppen
Box 1146
111 81 Stockholm

Publicerad: 18 september 2018