Nu kan du kolla lön och skatt varje månad

Nu blir det lättare att hålla koll på vad arbetsgivaren betalar för lön och att skatten som dras är korrekt. Du kan stämma av detta på skatteverket.se varje månad.

Tidigare var det först när kontrolluppgiften från arbetsgivaren kom i januari som det gick att kontrollera att arbetsgivaren rapporterat rätt uppgifter till Skatteverket. Nu kan var och en stämma av varje månad istället, genom att logga in på skatteverket.se/mina sidor. 

Berätta för dina arbetskamrater, så att alla vet att det blir lättare att kolla utbetald lön och skatt! Från och med mitten av mars är ska tjänsten hos Skatteverket vara igång, enligt planen. Då loggar du in här.  

I och med att denna tjänst införs kommer den årliga kontrolluppgiften att tas bort. Från och med nästa år, 2020, får du alltså inte någon kontrolluppgift från din arbetsgivare på utbetald lön året innan, det vill säga för i år, 2019. 

Det är viktigt att kontrollera ditt lönebesked från arbetsgivaren varje månad och att med jämna mellanrum stämma av mot uppgifterna som lämnats till Skatteverket. Om det skulle ha blivit något fel kan du påpeka det på en gång. Upptäcker du att det dras för lite skatt, till exempel, kan du begära jämkning och slipper få restskatt vid årets slut. 

Förändringarna beror på nya redovisningsregler för arbetsgivare och andra utbetalare. De kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. Syftet med de nya reglerna är att minska skattefusk.

Publicerad: 22 februari 2019