Klarade målen i december!

Resultatet för avdelningarnas direktvärvning i december blev 469 nya medlemmar och 11 avdelningar klarade eller överträffade sina mål för månaden. Motsvarande månad 2015 värvade avdelningarna 459 medlemmar och 12 avdelningar klarade månadsmålet.

Resultatet för helåret 2016 blev därmed 4 786 värvade medlemmar att jämföra med 5 098 helåret 2015. Av förbundets 19 avdelningar överträffade 14 sina årsmål 2016 jämfört med 16 föregående år.

Flest värvade medlemmar 2016 viktat i förhållande till avdelningens medlemsantal hade Sundsvall som värvade 176 procent av sitt årsmål. Följda av Karlstad som värvade 170 procent, Umeå som värvade 157 procent samt Halmstad och Stockholm med 139 respektive 138 procents måluppfyllelse.

 

Tillsammans klarade avdelningarna hem 119 procent av det totala målet för avdelningarnas direktvärvning 2016. 

Publicerad: 3 februari 2017