KF: Att hyvla är helt enligt regelverket

Kooperativa företag ska förena ”affärsmässighet med kooperativa värderingar”. Örebro-fallet, där anställningskontrakt hyvlades utan hänsyn till uppsägnings- eller turordningsregler, är inte ett exempel på att man misslyckats med det. Det hävdar Kooperativa förbundets vd i en debattartikel.

Läs mer om KFs syn på hyvling i artikel i Handelsnytt!

Publicerad: 2 mars 2017