Kartläggning av handelsanställdas pensioner

Man får lära sig att leva på det man har. Så heter Handels nya rapport om handelsanställdas pensioner. I rapporten visar vi att dagens påtvingade deltidsarbeten ger morgondagens fattigpensionärer. 

Handels har med hjälp av SCB kartlagt handelsanställdas pensioner. Det är en dyster bild som träder fram ur statistiken. Handelsanställda kvinnor har före skatt endast i genomsnitt 9 700 kr från det allmänna pensionssystemet. Trots att kvinnor över 65 år har arbetat och har en inkomstrelaterad pension, behöver 63 procent någon form av garantipension för att klara sig. Motsvarande siffra för männen är 11 procent. Garantipensionen var tänkt som ett grundskydd för den som har haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. 
Läs rapporten här.
Läs reportage i Handelsnytt.

Uppdaterad: 1 december 2016