Jobben ökar i handeln – trots digitalisering

Den snabba utveckling i handeln, som präglas av digitalisering och växande e-handel, kommer inte att leda till att jobb försvinner. Tvärtom. Det framgår av en framtidsrapport från Handels utredare.

Rapporten publicerades idag och har titeln Hur påverkar digitaliseringen framtida sysselsättning och kompetensbehov i handeln. En bedömning av utvecklingen 2015-2030. 

Att e-handeln växer snabbt är nog alla medvetna om. Ibland talas det samtidigt om hur fysiska butiker slås ut på grund av e-handel. Visst kan det hända i enskilda fall, alla butiker klarar sig inte, det är alltid viktigt att han en god affärsidé. Men sett i det stora hela stämmer det inte alls. 

Under de senaste åtta åren, som präglats av en stark digitalisering och snabb växande e-handel, har handelsbranschen totalt sett vuxit snabbare än befolkningen och övrig arbetsmarknad. Det bästa för företagen är om de kan kombinera försäljning i butik med försäljning på nätet. För de anställda handlar utvecklingen framför allt om att innehållet i arbetsuppgifterna förändras, med flera digitala inslag.

När det gäller framtiden uppskattar Handels utredare att antalet jobb i handeln kommer att öka med 81.000 anställda fram till år 2030. Den största ökningen kommer i e-handeln, där antalet jobb väntas öka med 175 procent. Men även vanlig detaljhandel väntas öka, med 22 procent. Likaså partihandeln, med 5 procent. 

Prognosen grundar sig på befolkningstillväxt, inkomstutveckling och historisk strukturomvandling. 

Men det finns en risk att tillväxten i antalet jobb blir lägre. Företagen måste klara att behålla, rekrytera och utbilda personal i takt med att kompetenskraven ökar. Redan idag är det svårt att hitta kompetent personal – vilket kan hänga ihop med att förhållandena i branschen inte är de bästa när det gäller löner, anställningsformer, arbetstider och arbetsmiljö. 

Handels utredare pekar i rapporten på att det även spelar roll hur samhället fungerar vid en strukturomvandling. Av tradition har Sverige haft ett omfattande trygghetssystem, som underlättat för anställda när branscher förändrats, till exempel en god a-kassa och en aktiv arbetsmarknadspolitik. På senare tid har detta ändrats, till exempel med de förändringar som den borgerliga regeringen började att införa 2006, med ändrade regler för a-kassa och ändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS. 

I en kommande rapport presenterar Handels vad som krävs för att klara omställning och kompetensförsörjning i handeln i framtiden. Preliminärt kommer den att publiceras i augusti i år. 

Läs en kortversion av rapporten  Hur påverkar digitaliseringen framtida sysselsättning och kompetensbehov i handeln. En bedömning av utvecklingen 2015-2030.

Läs hela rapporten  Hur påverkar digitaliseringen framtida sysselsättning och kompetensbehov i handeln. En bedömning av utvecklingen 2015-2030. 

Läs en ledare i tidningen Arbetet, som handlar om rapporten.

Läs en intervju Stefan Carlén, en av författarna, i tidningen Handelsnytt

Uppdaterad: 14 juni 2018