Intervju med Per Bardh om Lagen om anställningsskydd

Intervju med Per Bardh, Handels avtalssekreterare:
Stämmer det att Handels och IF Metall förhandlar om Lagen om anställningsskydd, LAS?
- Det är inga förhandlingar. Däremot träffar vi våra motparter regelbundet, som vi alltid gör, för att samtala om hur vi ska kunna lösa de problem som våra medlemmar har på arbetsmarknaden. Vårt uppdrag är att skapa tryggare anställningar för våra medlemmar.
- I dag har nästan var tredje person som jobbar i detaljhandeln inom Handels avtalsområde en tidsbegränsad anställning. Över hälften av alla unga som jobbar inom detaljhandeln är anställda på visstid. Vi vill också skapa bättre villkor för omställning och förstärka kompetenesutvecklingen. Arbetsgivarna har i sin tur sagt att de vill diskutera LAS. Jag kan garantera att vi aldrig kommer att göra något som skulle leda till en försämring för våra medlemmar.

Varför för ni denna diskussion just med IF Metall och deras arbetsgivarorganisationer?
- Att vi finns med handlar om att vi företräder en stor och växande tjänste- och servicesektor. Det vore ju olyckligt om samtalen fördes enbart på industrisidan. Handels behöver lyfta fram medlemmarnas behov av trygga anställningsformer i alla sammanhang.

Men om det bara är ni och IF Metall som för sådana här samtal hur ska ni då lyckas få igenom det här?
- Vår ambition är givetvis att bredda samtalen och att LO ska ta över stafettpinnen och driva detta vidare både gentemot arbetsgivarsidan och politiken. Trygga jobb och trygghet för den enskilde är inte bara en fråga för Handels och IF Metalls medlemmar, utan för alla medlemmar i alla LO-förbund.

Uppdaterad: 7 januari 2016