Inte för sent att diskutera avtal på jobbet

I höst börjar arbetet på allvar inför avtalsrörelsen 2020. Du har en jätteviktig roll i det arbetet! Då kan du som är förtroendevald bli kallad till avtalskonferens, för att diskutera viktiga frågor i avtalen. 

Under våren hoppas vi att alla som haft möjlighet har diskuterat avtalen med sina arbetskamrater. Ni som inte hann har fortfarande chansen! Här hittar du diskussionsfrågor att utgå från, avtal för avtal.

Det viktiga är att diskussionerna äger rum innan det är dags för avtalskonferenserna, så att medlemmarnas synpunkter och frågor kan föras vidare till konferenserna. Här ser du vilka datum de äger rum. 

Du följer väl våra särskilda avtalssida på handels.se, Avtal 2020? Där lägger vi upp information om vad som händer, både före, under och efter avtalsförhandlingarna, ända fram till dess att det slutits nya avtal. 

Under våren har deltagarna i Handels avtalsdelegationer utsetts. Det är förtroendevalda som sitter med som Handels experter och bollplank under själva förhandlingarna med arbetsgivarna. Det finns en delegation för varje avtalsområde, till exempel för privata butiker och privata lager och e-handel. Kontakta din avdelning om du vill veta vilka som ingår i just "din" avtalsdelegation.

Uppdaterad: 27 juni 2019