Hur ska priserna i frisersalongen bestämmas?

Fråga: Hur ska priserna i frisersalongen bestämmas?

Svar: Handels och Frisörföretagarna är överens om att arbetsgivaren varje år bör ha ett möte med de anställda för att diskutera vilka priser som ska gälla i salongen. De anställdas delaktighet innebär att deras kunskap och yrkeserfarenhet tas tillvara och det är viktigt att de anställda har en god kännedom om prisbilden i branschen.

Om en arbetsgivare uttryckligen säger att hen inte tänker ha ett prissättningsmöte finns det en oenighet. Handels menar att det är ett brott mot kollektivavtalet (§ 6a mom.1) och ska förhandlas som detta både lokalt och centralt. I kollektivavtalet står det att man ”bör” ha ett prissättningsmöte. Det innebär att arbetsgivaren kan slippa hålla detta vid till exempel ägarbyte eller sjukdom.

Ur facklig synvinkel är prissättningsmötena även viktiga att få att fungera, eftersom de kan påverka löneökningen för frisörer.

Handels och Frisörföretagarna är ense om att utveckling och effektivisering av företagen tillsammans med tryggad sysselsättning är en gemensam intressefråga.

Publicerad: 9 januari 2019