Hemställan om nomineringar

Kongressen i april kommer ta ställning till att inrätta en valberedning som ska förbereda val till nästkommande kongress och val som behöver göras däremellan, exempelvis fyllnadsval eller avtalsdelegationer. Då det inte finns något i dagens stadgar som hindrar att man väljer en valberedning/valkommitté innan kongressens start har Förbundsrådet den 26 februari valt en valberedning för att förbereda val som ska ske på kongressen i april.
Valberedningen består av Lilian Mårelius, Therese Andersson, Kristoffer Widing, Kenneth Andersén, Lena Aronsson, Marie-Louise Ekberg som ordinarie och Johan Lindahl, Ann Johansson och Zeth Olsson som ersättare samt undertecknad som sammankallande.

Valberedningen hemställer nu om nomineringar till

- Ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande

- Förbundsstyrelse ordinarie och ersättare

- Revisorer ordinarie och ersättare

Slutgiltigt nomineringsstopp kommer kongressen fatta beslut om under kongressens första dag men för att valberedningen ska kunna börja arbeta innan kongressen hemställer vi härmed om nomineringar senast den 31 mars. Nomineringarna skickas till elisabeth.brandt.ygeman@handels.se och ska innehålla namn, personnummer, kort beskrivning om den nominerade (arbetsplats/ ursprungsbransch, fackliga uppdrag).

Publicerad: 7 mars 2016