Bli medlem

Hemförsäkringen ersätter resa till kvinnojour

Hemförsäkringen, som ingår i medlemsavgiften, har uppdaterats. Från och med 1 juli täcks även akuta merkostnader för den som behöver lämna hemmet för att fly undan våld.

Det började år 2018 med att Folksam erbjöd kristerapi och ersättning för våld i nära relationer i hemförsäkringen. Nu har detta kompletterats med ersättning som kan uppstå för den som behöver lämna sitt hem i samband med våld i nära relationer. Försäkringen ersätter utgifter för resa till kvinnojour eller annat akut boende, samt mat, telefonkort och hygienartiklar.

Alla medlemmar som har hemförsäkring kommer att få ett mejl som berättar om de nya villkoren från 1 juli.

Här kan du läsa mer om kompletteringen i hemförsäkringen.

Publicerad: 1 juli 2021