Handelsrådets utskick

Handelsrådets övergripande syfte är att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Anmäl dig till Handelsrådets utskick så får du information om nya rapporter, seminarier, utbildningar och annat.

www.handelsradet.nu

Uppdaterad: 9 januari 2017