Handels stöder HRF med sympatiåtgärder

Handelsanställdas förbund beslöt fredagen den 7 april om sympatiåtgärder med anledning av Hotell- och restaurangfackets varsel om strejk för en låglönesatsning.

- Vi stöder självklart Hotell- och restaurangfacket i deras kamp att få en låglönesatsning utan att sälja avtalsinnehåll, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Åtgärderna träder i kraft den 20 april 2017 kl. 13.00 och gäller tills vidare. Varslet omfattar de av förbundets medlemmar som arbetar på de företag som omfattas av Hotell- och restaurangfackets stridsåtgärder. Stridsåtgärderna gäller på samma sätt som för Hotell- och restaurangfackets medlemmar.

Uppdaterad: 10 april 2017