Bli medlem

Handels startar nätverk för kvinnliga förtroendevalda

Det behöver bli fler kvinnor bland de förtroendevalda i Handels. Nu ska förbundet starta ett nätverk för kvinnliga förtroendevalda.

Två tredjedelar av Handels medlemmar är kvinnor. Men det avspeglar sig inte när det gäller förtroendevalda. Istället är det fler män än kvinnor på flera poster, exempelvis den som klubbordförande.

- Jag är stolt över att vårt förbund har tagit tydlig ställning i jämställdhetsfrågan. Här ingår att våra förtroendevalda ska spegla medlemskårens könssammansättning och att jämställdhet behöver beaktas på alla nivåer, från rekrytering av förtroendevalda till att bredda deltagandet på våra kurser, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer. nätverket.

Men det är en bit kvar till det målet och därför offentliggör Linda Palmetzhofer idag den 8 mars 2022 satsningen på ett kvinnligt nätverk.

- Ett nätverk för förtroendevalda kvinnor kan bli ytterligare ett steg på vägen mot jämställdhet, genom att synliggöra våra förtroendevalda kvinnor och bereda väg för att fler kvinnor ska vilja och kunna ta sig an fackliga förtroendeuppdrag. Jag är inte nöjd förrän vi uppnått jämställdhet i förbundet. Nu startar vi Systerskap i Handels!

Läs debattartikel i tidningen Handelsnytt

Publicerad: 8 mars 2022