Handels representationspolicy

Beslutet från kongressen 2016, om att inte bjuda på alkohol för medlemmars pengar, finns med som en del, men den rör också annat att tänka på när man representerar Handels.

Policyn gäller hela organisationen, på alla nivåer och gäller från och med 1 januari 2017.

Uppdaterad: 3 februari 2017