Handels ordförande: Viktiga framsteg i avtalen för privata butiker och lager

Det känns väldigt bra att vi nu har slutit treårigt avtal för alla anställda i privata butiker, på lager och i e-handeln! 

Vi har kommit överens om en rejäl låglönesatsning och för första gången på flera år höjs lägstalönerna med samma summa som utgående löner. Dessutom har vi beslutat om en ökad avsättning till pensionen.

Vi har även slutit ett historiskt avtal om lager och e-handel, som äntligen ger anställda över samma villkor över hela landet. I det avtalet har vi fått stopp för anställning på allmän visstid som inte är befogad. Det lokala facket garanteras inflytande över schemaläggning och bemanning genom särskilda förhandlingsregler.

Men nu måste vår låglönesatsning även komma andra LO-medlemmar till del! Därför är det självklart för oss att stötta Hotell och Restaurangförbundet i sina krav. Det är skamligt att Visita vägrar ge de hotell-och restauranganställda samma låglönesatsning som våra handelns och industrins  arbetstagare redan fått. Branschen går bra, de som gör jobbet måste få sin rättmättiga del. Därför stöder Handels HRFs strejkvarsel med sympatiåtgärder på berörda arbetsplatser.

När det gäller hyvling har vi tagit två viktiga steg: det första är att vi i och med vårt nya avtal kan lindra den ekonomiska smällen för handelsanställda som drabbas. Företagen kan inte längre försämra anställningsvillkoren från en dag till en annan utan måste följa en omställningstid motsvarande uppsägningstiden.

Det andra gäller det glädjande beskedet från S-kongressen i går: Nu har vi fått politiskt gehör för vårt krav att ändra LAS så att hyvling kan förhindras. I och med att Socialdemokraterna går på vår linje har även politikerna ett ansvar att för att ändra LAS.

Vi är glada och stolta, men kampen fortsätter! Normen för anställningar ska vara tillsvidare på heltid, allmän visstid ska bort ur LAS och lagen måste ändras så att arbetsgivarens möjlighet att hyvla helt försvinner.

Uppdaterad: 11 april 2017